Đồng hồ vai bò 4 gông vòng cực độc cực hiếm | Mã B281