Đồng hồ Kienzle thùng dài số nổi cực đẹp, âm ngân vang | Mã B426

16.500.000

Hết hàng