Đồng hồ VEDETTE

31.500.000

✅ 10 côn 10 búa, 15 phút điểm nhạc 1 lần
✅ Chơi 2 bản WES & Kìa Con Bướm Vàng
✅ Hoạt động 3 ổ cót, 1 tuần lên cót 1 lần
✅ Mặt số viết sáng nguyên bản còn đẹp như mới
✅ KT: 75-45-18cm

Hết hàng