Đồng hồ Bole size to hoạ tiết đồng mặt số la mã – Mã D25

20.000.000