Đèn dầu chân đá đẹp chao thuỷ tinh sáng bóng

9.000.000