Tranh sơn dầu châu Âu khung Gỗ kt >70cm

4.500.000