Đồng hồ vedette thùng bóng đẹp mặt số nổi | Mã B125