Đồng hồ Vedette thùng bè lúa mạch mặt số nổi vàng lắc vàng | Mã C255