Đồng hồ Vai bò Đức máy FHS 5 gông 5 búa vỏ xoắn cực đẹp – Mã B417