Đồng hồ tượng chất liệu đồng antimon đá mạ vàng cổ xưa – Mã D188

11.500.000