Đồng hồ ODO 54/8 mặt số nổi thùng vân đối cực đẹp | Mã B216