Đồng hồ Junghan 9 mảnh kính rào mặt số 20cm

10.500.000