Đồng hồ Carrez thùng dài 4 bông kính rào cực chất | Mã C330

14.000.000