Bộ ba món đá trắng đại bàng chất liệu đá kết hợp đồng

14.000.000