Đồng hồ Vedette thùng song tiện cực độc âm thanh hay như odo 36/8 | Mã B884