Đồng hồ Vai Bò Kinezle 5 gông 5 búa – Mã VB007

8.500.000