Đồng hồ Ô ĐÔ đời 1954 thùng kính thiên thần

21.000.000