Đồng hồ kienzle số nổi thùng kính rào – Mã D080

11.500.000