Đồng hồ cổ ODO 54/8 máy trơn thùng bè mặt số nổi – Mã D241