Đồng hồ cổ ODO 30/8 thùng đẹp âm xuất sắc – Mã D26